Skip to main content

Aistear i do Leabharlann

Ceart-go-Léamh-lógó2-ENG

Chun tacú le leanaí óga, le múinteoirí agus le hoibrithe luathchúraim leanaí, tá bailiúchán leabhar forbartha againn bunaithe ar théamaí coitianta Aistear. Tá thart ar 20 leabhar aois-oiriúnach i ngach sraith agus áirítear leabhair fíricí agus leabhair scéalta araon.

Is féidir tacair a fháil ar iasacht ar feadh suas le 3 mhí ach dul i dteagmháil le do leabharlann áitiúil. Moltar áirithint a dhéanamh roimh ré, mar go mbíonn an t-éileamh ard.

aistear-logo-cearnóg

Croíthéamaí an Bhailiúcháin:

  • ainmhithe
  • Seirbhísí Éigeandála
  • Mothúcháin, Féiniúlacht, Muintearas
  • Garraíodóireacht
  • Leabharlann
  • Cineál
  • Daoine ag obair
  • Scoil
  • Spás
  • iompar

Tá an tionscnamh seo mar chuid den Phlean Gníomhaíochta um an gCeart chun Léitheoireachta don Litearthacht.