Skip to main content

Teagmháil

LEABHARLANNA POIBLÍ CHILL CHAINNIGH

 

Leabharlannaí an Chontae:

Josephine Coyne  056 779 4161 josephine.coyne@kilkennylibrary.ie

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach:

Aisling Kelly 056 779 4977 aisling.kelly@kilkennylibrary.ie

Leabharlannaithe Feidhmiúcháin: 

Nuala Roche (Leabharlann Mayfair)

056 779 4175 nuala.roche@kilkennylibrary.ie

Sophie Walsh (Ceanncheathrú na Leabharlainne)

056 779 4172  sophie.walsh@kilkennylibrary.ie ; 

Aideen McDonald (Ceanncheathrú na Leabharlainne)

056 779 4173 aideen.mcdonald@kilkennylibrary.ie;

 Paul Daly (Ceanncheathrú na Leabharlainne) 

056 779 4339 paul.daly@kilkennylibrary.ie;

SeoladhUimhir TheagmhálaAinm Teagmhála
Ceanncheathrú na Leabharlainne/riarachán  agus Staidéar Áitiúil John's Green Hse., Johns' Green Cill Chainnigh, R95 YH61

Fón: 056 7794160  

R-phost:  eolas@kilkennylibrary.ie

Riarachán Ceanncheathrú na Leabharlainne agus Staidéir Áitiúil, Fáiltiú
Leabharlann Challainn Bóthar Chluain Meala Callainn R95 TW10

Fón: 056 7794183 

R-phost:  callan@kilkennylibrary.ie

Frances Delaney, Leabharlannaí Craoibhe
Leabharlann Mayfair Sráid na Parlaiminte, Cill Chainnigh R95 N23R

Fón: 056 7794174

R-phost:  mayfair@kilkennylibrary.ie

Nuala Roche, Leabharlannaí Feidhmiúcháin
Leabharlann Chaisleán an Chomair Sráid Chill Chainnigh Caisleán an Chomair R95 AH33

Fón: 056 4440561

R-phost:  castlecomer@kilkennylibrary.ie

Karyn Deegan, Leabharlannaí Cúnta
Leabharlann Phort an Chalaidh, Ionad Siopadóireachta Phort an Chalaidh, Port Láirge X91 D211

Fón: 051 897200

r-phost:  ferrybank@kilkennylibrary.ie

James Durkan, Oifigeach Foirne Leabharlainne
Leabharlann Ghráig na Manach  Bóthar an Chlochair, Gráig na Manach R95 V342

Fón: 056 7794178

R-phost:  graigueamanagh@kilkennylibrary.ie

Majella Byrne, Oifigeach Foirne na Leabharlainne
Leabharlann Loch Buí Ionad Siopadóireachta an Locha Buí Bóthar Phort Láirge Cill Chainnigh R95 TD71

Fón: 056 7794176

R-phost:  loughboy@kilkennylibrary.ie

Alan Dunne, Leabharlannaí
Leabharlann Bhaile Mhic Andáin Riasca Naomh Tomás R95 HP26

Fón: 056-7794331

R-phost:  thomastown@kilkennylibrary.ie

Patrick Kavanagh, Cúntóir Sinsearach Leabharlainne
Leabharlann Áth na nUrlainn Teach na Cúirte Áth na nUrlainn E41 A2X4

Fón: 056-7794182

R-phost:  urlingford@kilkennylibrary.ie

Margo McGrath, Cúntóir Sinsearach Leabharlainne
Le haghaidh Leabharlann Soghluaiste

 Déan teagmháil le Ceanncheathrú na Leabharlainne nó

r-phost: LibMobile@kilkennylibrary.ie