Skip to main content

Foilseacháin Leabharlainne

Cliceáil le do thoil ar na naisc thíos chun foilseacháin spéisiúla a íoslódáil nó a fheiceáil.

Polasaithe Leabharlainne

Is féidir leat rochtain a fháil ar na coinníollacha maidir le hÚsáid Idirlín trí chliceáil ar an nasc thíos:

Internet-Polasaí-2018.pdf (méid 57.2 KB)

Is féidir leat rochtain a fháil ar na coinníollacha maidir le húsáid phoiblí wi-fi ach cliceáil ar an nasc thíos:

Beartas Wi-Fi-2017.pdf (méid 64.7 KB)

Is féidir leat teacht ar an gCairt do Chustaiméirí, ar an gCód Iompair agus ar an Nós Imeachta Gearán srl. don tSeirbhís Leabharlainne ach cliceáil ar an nasc thíos

Cairt Chustaiméirí, Cód Iompair agus Nós Imeachta Gearán .pdf (méid 271.8 KB)

Is féidir leat teacht ar ár mBeartas Forbartha Bailiúcháin ag

Bailiúchán-Forbairt-Polasaí-Iúil-2018.pdf (méid 235.8 KB)

Tuarascálacha bliantúla

Tuarascáil Bhliantúil 2019.pdf (méid 1.2 MB)

Tuarascáil Bhliantúil-2020.docx (méid 7.3 MB)

Tuarascáil Bhliantúil-2021.docx (méid 7.9 MB)

Straitéis Chultúrtha, Na hEalaíona, Oidhreacht agus Leabharlanna, Gaeilge, 2019-2022 .pdf (méid 4.9 MB)

cultúrtha-straitéis-ealaíon-oidhreacht-agus-leabharlanna-téacs-agus-aguisíní-Béarla-2019-2022.pdf (méid 12.7 MB)

Bróisiúir Leabharlainne

Bróisiúr na Seirbhíse Leabharlainne

Bróisiúr an Léinn Áitiúil.pdf (méid 373.2 KB)

Acmhainní Stair Teaghlaigh.pdf (méid 8.2 MB)

2020-Online-Resource-guide.pdf (méid 5.6 MB)

Beochan/Físeáin Leabharlainne

Físeán beochana leabharlainne


Físeán cur chun cinn leabharlainne 

'Ag Úsáid Príomhfhoinsí do Thionscadail Staire’ le fócas ar imeachtaí i gCill Chainnigh 1919-1923.

Foinsí Ar Líne do Dheich mBliana na gCéad Bliain

Foilseacháin Leasa Áitiúla

Leabharlann Carnegie Chill Chainnigh

Chill Chainnigh agus an Cogadh Mór

Droichid Chill Chainnigh

Fir Chill Chainnigh a imtheorannaíodh i mBaile an Chinnéadaigh, 1920-21

Briseadh Príosún Chill Chainnigh, 1921

Deich mBliana Céad Bliain i gCill Chainnigh