Skip to main content

Leabharlann Aoisbháúil

Lógó na Leabharlainne a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

 Leabharlanna Aoisbhácha

Táimid ag obair i dtreo stádas a Thacaíonn le Daoine Breacaosta a bhaint amach do gach ceann dár 8 leabharlann áitiúil agus dár seirbhís leabharlainne taistil.

Tá ball foirne ainmnithe ag gach brainse leabharlainne le bheith ina Chuadhaí tiomnaithe a Thacaíonn le Daoine Breacaosta. Chríochnaigh na Seaimpíní Aoisbhácha seo oiliúint agus rinne siad suirbhé le baill dá bpobal áitiúil chun trí ghníomh a aithint a d'fhéadfaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar an mbealach ina mbíonn an leabharlann i dteagmháil le daoine scothaosta ina leabharlann.

Le roinnt míonna anuas, tá foireann na leabharlainne ag obair go dian chun na hathruithe seo a thabhairt i gcrích, lena n-áirítear;

  • Spásanna Páirceála Aoisbhácha lasmuigh de leabharlanna Áth na nUrlainn agus Chaisleán an Chomair.
  • Gloiní léitheoireachta / leathán formhéadúcháin ar fáil le húsáid sa leabharlann
  • Tralaí Aoisbhách i nGráig na Manach agus i Leabharlann na Cathrach
  • Cláir a Thacaíonn le Daoine Breacaosta amhail socrú bláthanna, scríbhneoireacht chruthaitheach, ranganna ealaíne srl
Bealtaine, Bealtaine 2024

digiteach-ealaínFilíochtcairdeas

Tá áthas ar Sheirbhís Leabharlainne Chontae Chill Chainnigh páirt a ghlacadh i mBealtaine arís i mbliana. Is í Bealtaine féile náisiúnta na hÉireann a cheiliúrann na healaíona agus an chruthaitheacht de réir mar a théann muid in aois. 

Leabharlann Challainn 

Ceardlann Ealaíne Digiteach - Dé hAoine 24ú Bealtaine 11rn

Bígí i dteannta an ealaíontóra Zoe Wong le haghaidh ceardlann ealaíne digiteach. Foghlaim faoi ealaín AI agus conas is féidir leat í a úsáid in éineacht le colláis agus bróidnéireacht páipéir chun do chruthuithe uathúla féin a dhéanamh. Tá áirithint riachtanach mar go bhfuil líon teoranta áiteanna, cuir glaoch ar 056 7794183 nó seol ríomhphost chuig callan@kilkennylibrary.ie

Leabharlann Ghráig na Manach

Ceardlann filíochta le Tina Hunt - Dé Máirt 14ú Bealtaine 6pm

Bígí i dteannta Tina Hunt do cheardlann scríbhneoireachta filíochta i Leabharlann Ghráig na Manach.

Is é rún na ceardlainne ná cruthaitheacht a spreagadh trí scríobh na filíochta. Is féidir le rannpháirtithe a bheith nua sa scríbhneoireacht nó níos mó taithí acu; cuirtear an seisiún ar bun chun an dá rud a mheas.

Le linn na ceardlainne seo pléifidh Tina cineálacha éagsúla filíochta agus úsáidfidh sí frapaí chun tús a chur le próiseas na scríbhneoireachta.

Ag leanúint ar aghaidh ón gceardlann, táthar ag súil go mbeidh suim athnuaite ag na rannpháirtithe i scríbhneoireacht filíochta a iniúchadh. Tá áirithint riachtanach mar go bhfuil líon teoranta áiteanna, cuir glaoch ar 056 7794178 nó seol ríomhphost chuig graiguenamanagh@kilkennylibrary.ie

Leabharlann Phort an Chalaidh

Ignite an Spraoi Laistigh - Dé hAoine 10ú Bealtaine 10r.n

Cuireann Gníomhartha Radacacha i láthair: Ignite the Fun Laistigh

Ceardlann a spreagfaidh agus a chuirfidh i gcuimhne duit do chumas nádúrtha spraíúil agus cumas cruthaitheach.

Treorófar tú go croíúil trí phróiseas ina gcruthóidh agus ina roinnfidh tú roinnt scríbhneoireacht chruthaitheach agus tréithriú nua.

Bígí i dteannta Ita Morrissey ó Radical Acts don cheardlann aonuaire drámaíochta/scríbhneoireachta seo i Leabharlann Phort an Chalaidh.

Tá áirithint riachtanach mar go bhfuil teorainn le líon na n-áiteanna - chun áit a chur in áirithe, cuir glaoch ar Leabharlann Phort an Chalaidh 051 897200 nó seol ríomhphost chuig ferrybank@kilkennylibrary.ie

Leabharlann Chaisleán an Chomair

Rian sealgaireachta agus scéalta le Maura Brennan - Dé Céadaoin 15ú Bealtaine 10rn

Bígí i dteannta an luibheolaí agus an éiceaghníomhaí Maura Brennan le haghaidh turas sealgaireachta iontach de Chaisleán an Chomair. Foghlaim conas sealgaireacht inbhuanaithe, plandaí suimiúla a aithint agus foghlaim faoin mbéaloideas a bhaineann leo.

Tá áirithint riachtanach don imeacht seo, mar sin cuir glaoch ar 056 444061 chun áit a chur in áirithe nó seol ríomhphost chuig castlecomer@kilkennylibrary.ie

Leabharlann Áth na nUrlainn

Bláth ag socrú le Eva Holmes - Dé Céadaoin 1ú Bealtaine 2.30i.n

Bígí i dteannta an bhláthadóir a bhfuil duaiseanna buaite aige, Eva Holmes do thaispeántas eagraithe bláthanna an Earraigh/an tSamhraidh i Leabharlann Áth na nUrlainn. Sa cheardlann seo, foghlaimeoidh tú na leideanna agus na cleasa go léir maidir le conas is féidir leat do shocruithe bláthanna féin a chruthú sa bhaile.

Tá áirithint riachtanach mar go bhfuil teorainn le háiteanna. Chun áit a chur in áirithe, cuir glaoch ar 056- 7794182 nó seol ríomhphost chuig urlingford@kilkennylibrary.ie

Leabharlann Bhaile Mhic Andáin

Scríobh cuimhní cinn le Alice Bennett - Dé Máirt 7ú & 14ú Bealtaine 10.30r.n

Bí ag obair le Alicia Bennett ag Leabharlann Bhaile Mhic Andáin le haghaidh dhá cheardlann ar scríobh cuimhní cinn

Foghlaim conas píosa gearr cuimhní cinn a scríobh ag baint úsáide as do ghrianghraif agus rudaí luachmhara féin.

Treoróidh Alice tú trí roinnt céimeanna simplí chun scéal saoil tarraingteach a chruthú is fiú a roinnt.

Níl aon taithí roimhe seo riachtanach i scríbhinn.

Nóta do rannpháirtithe, tabhair leat rud beag chuig an gceardlann a spreagfaidh cuimhne duit m.sh. grianghraf nó píosa éadaigh.

Tá áirithint riachtanach mar go bhfuil teorainn le háiteanna. Chun áit a chur in áirithe, cuir glaoch ar Leabharlann Bhaile Mhic Andáin ar 056- 7794331 nó seol ríomhphost chuig thomastown@kilkennylibrary.ie

Leabharlann Loch Buí

Ba iad sin na Laethanta leis na Siúracha Moylan - Dé hAoine 24ú Bealtaine - 6.15i.n

Cuirfidh Leabharlann Loch Buí fáilte roimh Ann Moylan le haghaidh ócáid ​​iontachimeacht ceoil.  Léiriú ceoil d’amhráin mhóréilimh a bheidh i “Sin iad na laethanta” le himeacht na mblianta. Bígí linn le bheith ag canadh ar an Aoine 24ú Bealtaine ag 6.15pm. Tá fáilte roimh chách a bheith i láthair.

Leabharlann Mayfair 

Ceardlann ealaíne idirghlúine le Edel Ni Nuallain - Dé Céadaoin 22ú Bealtaine 3.30pm 

Bígí i dteannta Edel le haghaidh ceardlann ealaíne Mandala dúlra atá oiriúnach do pháistí agus do sheantuismitheoirí araon. Cén bealach is fearr chun do chruthaitheacht a fhiosrú ná lenár mbaill teaghlaigh níos óige. Spreagtar rannpháirtithe ábhar nádúrtha cosúil le bláthanna, duilleoga, clocha beaga, sliogáin, craobhóga, gaineamh, léicin agus caonach a thabhairt leo. 

Meabhairshláinte agus Folláine, trí Cairdeas agus Tacaíocht Piaraí - Dé Céadaoin 29 Bealtaine - 11r.n

Bí i dteannta Mike Watts ón eagraíocht GROW le haghaidh cainte ar an tábhacht a bhaineann le meabhairshláinte agus folláine trí chairdeas agus tacaíocht piaraí. Déanfaidh Mike cur síos ar an gcaoi a dtuigimid sláinte mheabhrach faoi láthair agus cuirfidh sé roinnt torthaí taighde i láthair a léiríonn an ról is féidir le cairdeas agus tacaíocht piaraí a imirt i dtéarnamh agus i bhfás pearsanta.

Chun áit a chur in áirithe, cuir glaoch ar 056 7794174 nó seol ríomhphost chuig mayfair@kilkennylibrary.ie

Seisiún faisnéise faoin gClár um Thithe Sláintiúla a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Éascóidh Linda Kirwan, comhordaitheoir áitiúil le clár nua Tithe Aoisbhácha Chill Chainnigh, seisiún faisnéise aníos. Is é aidhm an chláir seo tacú le daoine scothaosta maireachtáil ina dtithe féin le dínit agus neamhspleáchas, chomh fada agus is féidir. Is féidir le Linda rochtain a sholáthar don rannpháirtí ar raon tacaíochtaí tithíochta, sláinte agus cúraim shóisialta chun cabhrú leo cinneadh a dhéanamh ar cad a theastaíonn uathu chun an saol is mian leo a chaitheamh, chomh fada agus is féidir leo laistigh dá bpobal.

Tá fáilte roimh chách a bheith i láthair.

 

Seisiúin eolais faoi Thithe a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Leabharlann Chaisleán an Chomair

16ú Bealtaine @ 12pm

Leabharlann Loch Buí

 23ú Bealtaine 12 i.n

Leabharlann Bhaile Mhic Andáin

 21ú Bealtaine 10.30

leabharlann Áth na nUrlainn

2ú Bealtaine @ 11rn

Mayfair

 30ú Bealtaine @ 10.30 i.n

Leabharlann Phort an Chalaidh

7ú Bealtaine ag 11rn

Leabharlann Ghráig na Manach

 16ú Bealtaine ag 11rn

 

 Cosaint do dhaoine scothaosta

Tabharfaidh an fhoireann ó FSS comhairle ar dhaoine scothaosta a chosaint ar mhí-úsáid daoine scothaosta.

Is iomaí cineál mí-úsáide a bhíonn ann do dhaoine scothaosta, idir fhisiciúil, airgeadais, fhaillí nó shíceolaíoch. Cumhacht a thabhairt duit féin agus do dhaoine eile i do phobal agus foghlaim conas mí-úsáid daoine scothaosta a aithint agus foghlaim cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil.

Má tá aon imní ort faoi mhí-úsáid daoine scothaosta fút féin nó duine níos sine de do theaghlach, cara nó duine éigin i do phobal buail isteach chuig ár seisiún faisnéise aníos ag do leabharlann áitiúil. 

Tá fáilte roimh chách a bheith i láthair.

Dátaí seisiúin faisnéise a Chosaint

Leabharlann

dáta

Leabharlann Áth na nUrlainn

 2ú Bealtaine 11am

Leabharlann Loch Buí

 23ú Bealtaine 12 pm

Leabharlann Chaisleán an Chomair

16ú Bealtaine @ 12pm

Mayfair

 30ú Bealtaine @ 10.30 i.n

Leabharlann Phort an Chalaidh

 7ú Bealtaine @11r.n

Leabharlann Ghráig na Manach

 19ú Meitheamh @ 11r.n

Ambasadóir Digiteach Aoisbhách

Tá foireann na leabharlainne againn anois oilte mar ambasadóirí Aoisbhácha ar féidir leo cabhair a thairiscint chun tús a chur lenár n-aip leabharlainne Borrow Box a ligeann duit ríomhleabhair agus ríomhleabhair chlosleabhair a íoslódáil. Tá formáidí aoischairdiúla ar nós cló mór agus closleabhair ar ár gcuid brainsí go léir.

Le haghaidh tuilleadh sonraí déan teagmháil le Karyn i Leabharlann Chaisleán an Chomair 056 4440561  

 Digiteach-Ambassador

Seirbhís doras go doras

Bunaíodh ár seirbhís ó dhoras go doras le linn na paindéime covid agus tá an-áthas orainn gur féidir linn leanúint leis an tseirbhís phearsantaithe seo. Buailfidh ár dtiománaí seachadta leabhair de do rogha féin díreach go dtí do dhoras - má tá aithne agat ar dhuine atá os cionn 65 bliain a chónaíonn i gContae Chill Chainnigh agus ar mhaith leat leas a bhaint as an tseirbhís seo, déan teagmháil le do leabharlann áitiúil le do thoil.

Doras go doras-(4)

An Tábla Draíocht

Is éard atá sa Tábla Draíocht ná sraith cluichí idirghníomhacha a réamh-mheastar ar tábla. Ceaptar na cluichí leis an rún meabhrúchán a spreagadh i measc na n-imreoirí chun spreagadh sóisialta, cognaíocha agus fisiceach a spreagadh. Mar ionsamhlúcháin éadroma, déantar cluichí a theilgean ar bhord agus áirítear leo garraíodóireacht, iascaireacht agus balúin popping. Spreagann na cluichí solais imreoirí dul i dteagmháil leo agus freagraíonn na soilse ina dhiaidh sin dá ngluaiseachtaí láimhe agus lámh. 

Áiríonn an Tábla Draíochta cluichí do dhaoine a bhfuil uathachas orthu freisin, déantar cur síos ar na cluichí seo mar chluichí oideachais níos dírí.

Tá an chéad Tábla Draíocht suiteáilte i Leabharlann an Locha Buí i Leabharlann Chill Chainnigh, agus i Leabharlann Chaisleán an Chomair agus Ghráig na Manach óstáiltear táblaí iniompartha ar féidir iad a thabhairt ar iasacht d'institiúidí seachtracha ar feadh tréimhse ama a bhféadfadh a n-úsáideoirí leas a bhaint astu.

Tá sonraí ar úsáid na dtáblaí ar fáil ach iad a iarraidh ó na trí leabharlann.