Skip to main content

Seisiún Faisnéise um Oideachas Aosach - Leabharlann Chaisleán an Chomair

Beidh treoirchomhairleoir oideachais aosaigh ar fáil chun do cheisteanna go léir a fhreagairt faoin oideachas aosach, faoi mhaoiniú coláiste, ranganna caitheamh aimsire, CVanna, foirmeacha iarratais agus go leor eile! Buail isteach am ar bith chun comhrá a dhéanamh, tá fáilte roimh chách