Skip to main content

Seisiúin Blasta Polannaigh Gníomhachtaithe - Leabharlann Phort an Chalaidh

Bí i do bhall de KRSP le haghaidh Seisiúin Blasta 4 Seachtaine Polannaigh Activator i Leabharlanna Chill Chainnigh 

Tá Comhpháirtíocht Caitheamh Aimsire agus Spóirt Chill Chainnigh (KRSP) agus Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh tar éis teacht le chéile chun deis nua agus spreagúil gníomhaíochta coirp a sholáthar duit. Is féidir leat sraith cuaillí gníomhachtaithe a fháil ar iasacht anois ó cheithre leabharlann ainmnithe i gCill Chainnigh: An Loch Buí, Caisleán an Chomair, Port an Chalaidh agus Gráig na Manach.

Cuirfear tús le Seisiúin Blasta 4 Seachtaine le Polannaigh Gníomhachtaithe i: 

Leabharlann Phort an Chalaidh - Dé Céadaoin 27 Meán Fómhair 3-4pm

Nasc Áirithinte - https://KRSPandFerrybankLibrary.eventbrite.ie   

Mar mhalairt air sin, is féidir leat dul i dteagmháil le do leabharlann áitiúil chun áit a chur in áirithe.

Má cheadaíonn an aimsir. Caith coisbheart compordach le do thoil. Cuirfear cuaillí ar fáil.