Skip to main content

seirbhísí

Is féidir le Staidéar Áitiúil Chill Chainnigh’ eolas, treoir agus cabhair a sholáthar sna réimsí seo a leanas:

· Taighde ginealais agus stair teaghlaigh

· Rochtain ar nuachtáin áitiúla, san am a chuaigh thart agus san am i láthair

· Léarscáileanna – Bailiúchán Leabharlainne agus Léarscáileanna Stairiúla ar líne

· Eolas ar imeachtaí, daoine agus áiteanna stairiúla áitiúla

· Cartlann ghrianghrafadóireachta agus seanchártaí poist

· Kilkenny Studies – údair agus saothair

· Béaloideas agus traidisiúin Chill Chainnigh

Is féidir ábhair a atáirgeadh faoi réir cóipchirt.