Skip to main content

Foinsí Áitiúla

Tá Cathair agus Contae Chill Chainnigh beannaithe le raon saibhir foinsí a shonraíonn a stair fhada.

Seo thíos liosta foinsí ginearálta a chlúdaíonn an Chathair agus an Contae. Tá siad ar fad ar fáil le haghaidh comhairliúcháin i Roinn an Staidéir Áitiúil.

Níl na liostaí uileghabhálach nó cuimsitheach ar aon bhealach. Breathnaigh le do thoil ar chatalóg na Leabharlainne le haghaidh liostaí níos iomláine.

Cathair Chill Chainnigh Suaitheantas Chathair Chill Chainnigh

  • BASSETT (George Henry) 'Cill Chainnigh : Treoir & Eolaire'. 1884.
  • BRADLEY, JOHN, ‘Discover Kilkenny’, 2000
  • BRADLEY, JOHN ‘The Kilkenny City Charter of 1609’, 2009
  • BRADLEY, JOHN & O’DWYER, MICHAEL, ‘Cill Chainnigh tríd na Céadta, Caibidlí i stair Chathair Éireannaigh’, 2009
  • CARRIGAN (Canon William) 'Stair & Seaniarsmaí Deoise Osraí' Imleabhar 3. 1905.
  • CLARKE (Howard) ed. ‘Cathracha na hÉireann’. 1995.
  • Leabhar Bárdas an Bhaile Ghaelaigh Chill Chainnigh 1537-1628.
  • COSTELLO (S.), O'DWYER (M.) & WHITE (K.) 'Cathair agus Contae Chill Chainnigh : Taifead Grianghrafadóireachta'. 1995.
  • DOYLE (John) 'Suirbhé Stairiúil ar Naomh Eoin, Cill Chainnigh : A Stair, Daoine agus Seaniarsmaí'. 1990
  • EGAN (PM) 'The Illustrated Guide to the City and County of Kilkenny'. 1884.
  • FARRELLY (Peadar V.) ‘600 Years of Theatre in Kilkenny 1366-1966’. 1994.
  • HEALY (William) ‘Stair & Seaniarsmaí Chathair agus Chontae Chill Chainnigh’. 1893.
  • HOGAN (John) ‘Cill Chainnigh : Cathair Ársa Osraí, Suíochán a Ríthe, Suímh a Easpaig & Suíomh a hArdeaglaise’. 1884.
  • IRISH GEORGIAN SOCIETY ‘Georgian Kilkenny’. 1963.
  • JACKSON (Robert Wyse) ‘Scéal Chill Chainnigh’. 1974.
  • LANIGAN (Katherine M.) & TYLER (Gerald) 'Cill Chainnigh : A Ailtireacht & a Stair'. 1987.
  • LEDWICH (Edward) 'Stair & Seaniarsmaí an Bhaile Ghaelaigh agus Chill Chainnigh'. 1881.
  • LEONARD (John) 'Ollscoil do Chill Chainnigh : Pleananna do Choláiste Ríoga sa 17ú hAois'. 1996.
  • McNEILL (Charles) ‘Liber Primus Kilkenniensis : An Is luaithe de Leabhair Bhardas Chill Chainnigh’. 1931.
  • MURTACH, ANN & PATTERSON, TONY, 'Casadh isteach i Stair Chill Chainnigh', 2008
  • NEELY (WG) 'Cill Chainnigh : An Stair Uirbeach 1391-1843, 1989.
  • O'CARROLL (Joseph C.) 'Cill Chainnigh Stairiúil - Treoir : Cill Chainnigh agus an tAm atá Amach Glórmhar'. 1978.
  • OIFIG OIBREACHA POIBLÍ 'Suirbhé Seandálaíochta Uirbeach ar Chontae Chill Chainnigh'. 1993.
  • SPARKS (Bealtaine) & BLIGH (Eric) 'Kilkenny : Peann & Pictiúir Leathanaigh dá Scéal'

Contae Chill Chainnigh Suaitheantas Contae Chill Chainnigh

 • ANDERSON (Páras) 'Uachtair agus Coirnéil Chontae Chill Chainnigh.
 • BASSETT (George Henry) 'Cill Chainnigh : Treoir & Eolaire'. 1884.
 • CARRIGAN (Canon William) ‘Stair & Seaniarsmaí Deoise Osraí’ Iml. 1, 2,3, 4 & 1905. XNUMX.
 • Cócaireacht agus Leigheasanna Shean-Chill Chainnigh.
 • DOYLE (J.) ‘Spléachadh ar Chill Chainnigh san 18ú hAois’.
 • EGAN (PM) 'The Illustrated Guide to the City and County of Kilkenny'. 1884.
 • FURLONG (Nicholas) ‘Kilkenny Guide’.
 • Graves (James) 'Taifid ar Bhailte Seanbhuirg Chontae Chill Chainnigh'. CAS, 1856.
 • Seaniarsmaí GROSSE Chathair agus Chontae Chill Chainnigh.
 • GWYNN ( Stephen ) ' Cathracha Cáiliúla na hÉireann - Caibidil 5 : Cill Chainnigh'. 1915.
 • HAMOND (Fred) 'Suirbhé Seandálaíochta Tionscail ar Chontae Chill Chainnigh'. 1989.
 • HEALY (William) ‘Stair & Seaniarsmaí Chathair agus Chontae Chill Chainnigh’. 1893.
 • HOGAN (John) ‘Cill Chainnigh : Cathair Ársa Osraí, Suíochán a Ríthe, Suímh a Easpaig & Suíomh a hArdeaglaise’. 1884.
 • DAOINE CHILL CHAINNIGH ‘A Review of the Century 1892-1992’.
 • KIRWAN, JOHN, edt. ‘Kilkenny: Studies in honour of Margaret M. Phelan’ 1997
 • LENEHEN (Jimmy) 'Suirbhé Tuí ar Chontae Chill Chainnigh'. 1994
 • LESLIE (Séamus B.) ‘Cléir agus Paróiste Osraí’. 1933.
 • LYNCH (Philip P.) ‘Treoraí Turasóireachta chuig Sliabh Chill Chainnigh’. 1992.
 • McNEILL (Teàrlach) 'Liber Primus Kilkenniensis - Ordanáis agus Reachtanna Bardasach'. RSAI, 1927.
 • MACKEY (Phádraig) ‘A City and County Guide to Kilkenny’. 1981.
 • MAHER (Jim) ‘The Flying Column – West Kilkenny, 1916-1921’. 1987.
 • MASON (William Shaw) ‘Parochial Survey of Ireland’.1814.
 • MOYLAN (Seamus) 'Teanga Chill Chainnigh : Foclóir, Séimeantaic & Struchtúr'. 1996.
 • NOLAN (William) 'Fassadinin : Talamh, Lonnaíocht agus Sochaí in Oirdheisceart Éireann 1600-1850'. 1979.
 • NOLAN (William) & WHELAN (Kevin) 'Cill Chainnigh : Stair agus Sochaí'. 1990.
 • O'DONOVAN (John) 'Litreacha na Suirbhéireachta Ordanáis : Litreacha ina bhfuil faisnéis maidir le Seaniarsmaí Chontae Chill Chainnigh a bailíodh le linn Dul Chun Cinn na Suirbhéireachta Ordanáis i 1839'.
 • OIFIG OIBREACHA POIBLÍ 'Urban Archaeological Survey of County Kilkenny'.1993.
 • O’KELLY (Eoghan) ‘Coir Feoire – Logainmneacha Chontae Chill Chainnigh’. 1953.
 • O’KELLY (Owen) ‘A History of County Kilkenny’. 1969.
 • ROBERTSON (James George) ‘Seaniarsmaí agus Radharc Chontae Chill Chainnigh’. 1983.
 • RYALL (Tom) ‘Cill Chainnigh : Scéal CLG 1884-1984’.
 • SPARKS (May) & BLIGH (Eric) 'Cill Chainnigh : Leathanaigh Peann & Pictiúr dá Scéal'. 1926.
 • THOMAS (Avril) ‘Na Bailte Múrtha in Éirinn’ Iml.1 & 2. 1992.
 • TIGHE (William) ‘Tuairimí Staitistiúla i dtaobh Chontae Chill Chainnigh, a rinneadh sna blianta 1800-1801’.1802.