Skip to main content

Cartlann

Cad is Cartlanna ann?

 • • bailiúchán de dhoiciméid nó de thaifid stairiúla
 • • bailiúcháin páipéar, doiciméad agus grianghraf (neamhfhoilsithe nó aon-de-a-chineál go minic), agus uaireanta ábhair eile a chaomhnaítear ar chúiseanna stairiúla

Is bunábhar foinse iad cartlanna. Tá siad úsáideach le haghaidh taighde sóisialta, taighde a dhéanamh ar stair institiúidí, rialachas áitiúil, eastát agus gnólachtaí.

Coinnítear an Bailiúchán Cartlainne lasmuigh den láthair mar sin de áirithint roimh rég riachtanach. Cuirimid rochtain ar fáil ach ní féidir Cartlanna a atáirgeadh ná a fháil ar iasacht.

Níl Cartlannaí fostaithe ag Leabharlann Chontae Chill Chainnigh faoi láthair.

Is iad seo a leanas na príomhbhailiúcháin :.

(1) Taifid an Bhoird Chaomhnóirí agus na Comhairle Tuath-cheanntair

 • Bord Chaomhnóirí Challainn agus Comhairle Thuath-cheanntair Challainn
 • Bord Caomhnóirí Chaisleán an Chomair agus Comhairle Thuath-cheanntair Chaisleán an Chomair
 • Bord Caomhnóirí Chill Chainnigh agus Comhairle Thuath-cheanntair Chill Chainnigh
 • Bord Caomhnóirí Bhaile Thomáis agus Comhairle Thuath-cheanntair Bhaile Mhic Andáin
 • Bord Caomhnóirí Áth Cliath agus Comhairle Thuath-cheanntair Áth Cliath
 • Comhairle Thuath-cheanntair Charraig na Siúire
 • Tuath-Cheantar GFT Ros Mhic Thriúin
 • Tuath-cheanntar Phortláirge

Tabhair faoi deara nach bhfuil liostaí príosúnach sna taifid.

Is féidir leat liostaí na gCeardchumann aonair a íoslódáil ach cliceáil ar na naisc thíos:

Bord Caomhnóirí Chill Chainnigh.pdf (méid 146.3 KB)

Bord Caomhnóirí Callainn.pdf (méid 128.4 KB)

Bord Caomhnóirí Chaisleán an Chomair.pdf (méid 129.3 KB)

Bord Caomhnóirí Bhaile Mhic Andáin.pdf (méid 116.4 KB)

Bord Caomhnóirí Áth na nUrlainn.pdf (méid 114.2 KB)

An Bord Caomhnóirí Ilghnéitheach.pdf (méid 63.7 KB)

(2) Taifid Chomhairle Contae Chill Chainnigh

 • Taifid Údarás Áitiúil
 • Leabhair Cíosa
 • Leabhair Luachála
 • Orduithe an Bhainisteora
 • Leabhair Ráta
 • Taifid Leabharlann an Chontae

(3) Taifid Oifigí Ceantair Chomhairle Contae Chill Chainnigh

 • Callan
 • Caisleán an Chomair

(4) Taifid deCallanBaileCoimisinéirí

(5) Tíolacadh agus Sceidil an Ard-Ghiúiré

Is féidir leat liosta a íoslódáil dóibh seo trí chliceáil ar an nasc thíos:

Léirithe Ard-Ghiúiré.pdf (méid 71.1 KB)

(6) Ilghnéitheach: Tá bailiúcháin éagsúla ag an Leabharlann de thaifid ghnó éagsúla a bhaineann le Cill Chainnigh, cnuasach beag de thaifid Eastáit, dintiúir éagsúla, litreacha, uachtanna srl. Tá sonraí ar fáil ag Roinn an Léinn Áitiúil.