Skip to main content

Tionscnamh Trealamh Eolaíochta Saoránach

16/03/23 11:35

Tá Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh ar cheann de 10 seirbhís leabharlainne ar fud na tíre atá páirteach i gclár píolótach leis an gComhairle Oidhreachta chun Trealamh Eolaíochta do Shaoránaigh a chur ar fáil ar iasacht. Tá éagsúlacht de threalamh úsáideacha sa trealamh mar aon le lámhleabhair agus treoracha. 

Tá an tionscnamh Citizen Science Kit deartha go príomha le cur ar chumas grúpaí áitiúla agus baill den phobal a gcuid staidéir féin a dhéanamh ar fhiadhúlra, agus cabhrú le daoine cur le caomhnú ár mbithéagsúlacht, go háitiúil agus go náisiúnta.

citscience-kit-seoladh

Ba cheart sonraí a bhailítear agus taifid speiceas a thaifeadtar a sheoladh chuig Lárionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta na hÉireann. Bailíonn agus bainistíonn an t-ionad seo sonraí agus faisnéis faoi bhithéagsúlacht na hÉireann. Nuair a chuirtear taifid faoi bhráid an NBDC, cuidíonn sé le taighdeoirí monatóireacht a dhéanamh ar athruithe sa bhithéagsúlacht agus réimsí imní caomhnaithe a aithint.

Is féidir an trealamh a fháil ar iasacht ó leabharlann an Locha Buí le ballraíocht leabharlainne do dhaoine fásta ar feadh suas le 3 seachtaine. Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Leabharlann Loch Buí ar 056 7794176.