Skip to main content

clár Bealtaine ag Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh

27/04/23 11:05

Bealtaine

Tá áthas ar Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh Féile náisiúnta na Bealtaine a cheiliúradh arís i mbliana, le raon leathan gníomhaíochtaí agus imeachtaí. Ceiliúrann Féile na Bealtaine na healaíona agus an chruthaitheacht de réir mar a théann muid in aois agus déantar í a chomhordú ag Age and Opportunity, a chuireann maireachtáil ghníomhach chun cinn agus muid ag dul in aois. Tá áthas ar sheirbhís leabharlainne Chill Chainnigh clár fairsing imeachtaí a thairiscint chun cruthaitheacht a spreagadh i rith mhí na Bealtaine.

I measc ár gclár tá socrú bláthanna ag Leabharlann Bhaile Mhic Andáin, ceardlann ealaíne i Leabharlann Challainn, ceardlanna scríbhneoireachta cuimhneacháin i Leabharlanna na Cathrach agus Gráig na Manach, ceardlann filíochta i Leabharlann Phort an Chalaidh agus taibhiú ceoil beo i Leabharlann Chaisleán an Chomair. Éascóidh Teresa Hennessy, FSS ceardlann freisin i Leabharlann Loch Buí ar “Cén fáth a bhfuil an chruthaitheacht go maith dár sláinte”.

 “Beidh Bealtaine 2023 thar a bheith suntasach do Sheirbhís Leabharlainne Chill Chainnigh”, a deir an Comhordaitheoir a Thacaíonn le Daoine Breacaosta, Karyn Deegan, “mar go mbeimid ag ceiliúradh ár stádas Aoisbháúil a bronnadh ar gach craobh leabharlainne le déanaí. Baineadh an stádas seo amach tar éis oiliúint foirne agus athruithe a chur i bhfeidhm ar an gcaoi a gcuirimid seirbhísí ar fáil do dhaoine scothaosta inár bpobal, mar spásanna páirceála a thacaíonn le daoine scothaosta a thabhairt isteach lasmuigh de leabharlanna Chaisleán an Chomair, Challainn agus Áth na nUrlainn, áiseanna léitheoireachta a chur ar fáil i ngach leabharlann. brainsí, tralaithe leabhar do dhaoine, agus tiomantas leanúint ar aghaidh ag cuimsiú cláir a Thacaíonn le Daoine Breacaosta ar fud ár seirbhís leabharlainne.”

Ina theannta sin, beidh foireann na leabharlainne ina óstach ar Connect Caféanna i ngach brainse leabharlainne le linn mhí na Bealtaine áit a dtugaimid cuireadh do bhaill ár bpobal teagmháil a dhéanamh lena chéile thar cupáin agus comhrá. Le haghaidh sonraí na n-imeachtaí ar fad, féach ar ár suíomh Gréasáin www.kilkennylibrary.ie nó déan teagmháil lenár gComhordaitheoir Aoisbháúil Karyn Deegan ar 056 4440561.