Skip to main content

Teagmháil

LEABHARLANNA POIBLÍ CHILL CHAINNIGH

 

Leabharlannaí an Chontae: Josephine Coyne  056 779 4161 josephine.coyne@kilkennylibrary.ie

Leabharlannaí Sinsearach Feidhmiúcháin: Aisling Kelly 056 779 4977 aisling.kelly@kilkennylibrary.ie

Leabharlannaí Feidhmiúcháin: Declan Macauley 056 779 4166 declan.macauley@kilkennylibrary.ie

SeoladhUimhir TheagmhálaAinm Teagmhála
Ceanncheathrú na Leabharlainne/riarachán  agus Staidéar Áitiúil John's Green Hse., Johns' Green Cill Chainnigh, R95 YH61Fón: 056 7794160 R-phost:eolas@kilkennylibrary.ieRiarachán Ceanncheathrú na Leabharlainne agus Staidéir Áitiúil, Fáiltiú
Leabharlann Challainn Bóthar Chluain Meala Callainn R95 TW10Fón: 056 7794183 Fón: 056 7794183R-phost:callan@kilkennylibrary.iePatricia Lynch, Leabharlannaí Craoibhe
Leabharlann na Cathrach Cé Eoin Cill Chainnigh R95 XY65Fón: 056 7794174 R-phost:leabharlann na cathrach@kilkennylibrary.ieNuala Roche, Cúntóir Sinsearach Leabharlainne
Leabharlann Chaisleán an Chomair Sráid Chill Chainnigh Caisleán an Chomair R95 AH33Fón: 056 4440561 R-phost:castlecomer@kilkennylibrary.ieKaryn Deegan, Leabharlannaí Cúnta
Leabharlann Phort an Chalaidh, Ionad Siopadóireachta Phort an Chalaidh, Port Láirge X91 D211Fón 051 897200R-phost:ferrybank@kilkennylibrary.ieSophie Walsh, Leabharlannaí
Leabharlann Ghráig na Manach  Bóthar an Chlochair, Gráig na Manach R95 V342Fón: 056 7794178 R-phostgraigueamanagh@kilkennylibrary.ieMajella Byrne, Oifigeach Foirne na Leabharlainne
Leabharlann Loch Buí Ionad Siopadóireachta an Locha Buí Bóthar Phort Láirge Cill Chainnigh R95 TD71Fón: 056- 7794176 R-phost:loughboy@kilkennylibrary.ieMarie Smith, Oifigeach Foirne na Leabharlainne
Leabharlann Bhaile Mhic Andáin Riasca Naomh Tomás R95 HP26Fón: 056- 7794331 R-phost:thomastown@kilkennylibrary.ieMajella Byrne, Oifigeach Foirne na Leabharlainne
Leabharlann Áth na nUrlainn Teach na Cúirte Áth na nUrlainn E41 A2X4Fón: 056- 7794182 R-phost:urlingford@kilkennylibrary.ieMargo McGrath, Cúntóir Sinsearach Leabharlainne

Le haghaidh na Leabharlainne Soghluaiste déan teagmháil le Ceanncheathrú na Leabharlainne nó seol ríomhphost chuig LibMobile@kilkennylibrary.ie